برای دریافت بروزرسان سامانه از غدیر تا عاشور  بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.

درصورت بروز خطا در اجرای بروزرسان باید .net framework v4.0  را بر روی سیتسم خود نصب نمایید .
جهت دریافت .net framework v4.0 اینجا کلیک نمایید .