فهرست کتاب ” سبحان الذی أسری بعبده “ صفحه
با یاد آن بزرگی که از دست رفت و آن عزیزی که پر کشید ۲۵
مقدمه 31
«1» روش «اخذ و تألیف» 33
«2» کتاب «آیۀ اسراء» 41
فصل اول
مروری بر «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 51
«1» ساخت و ارائۀ معراجهای بسیار در برابر «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 54
«2» «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » یا دیدنِ یک رؤیا در خواب 59
«3» «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » در دوران جاهلیت مردم یا در دورانِ اسلام آنان 72
«4» سایر ویژگیهای «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 77
فصل دوم
مروری بر آیات و بر روایات «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 79
الف: مروری بر آیات «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 82
ب: مروری بر روایات «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 91
فصل سوم
کلمهها و ترکیبهای «آیۀ شریفۀ اسراء» 97
«1» سُبْحَانَ
«2» الَّذِی 122
«3» أَسْرَی بِـ … 122
«4» عَبْده 128
«5» لَیـْلًا 138
«6» مِنْ 138
«7» الْمَسْجِد الْحَرام 139
«8» إلَی 143
«9» الْمَسْجِد الْأَقْصَی 144
«10» بَارَکْنــَا 146
«11» حَوْلَهُ 154
«12» لِـ  … 156
«13» نُرِیَــهُ 166
«14» آیـَاتِنَا 173
«15» إنَّهُ 176
«16» هُوَ 176
«17» السَّمِیع 176
«18» الْبَصِیر 177
فصل چهارم
بررسی آیات اسرائیِ «سورۀ مبارکۀ نجم» 179
«1» (( بِسْمِ اݗللهِ اݗلرَّحْمَانِ اݗلرَّحِیمِ )) 182
«2» (( وَاݗلنَّجْمِ إِذَا هَوَی )) 183
«3» (( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَی )) 184
«4» (( وَمَا یَنْطِقُ عَنِ اݗلْهَوَی )) 192
«5» (( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی )) 195
«6» (( عَلَّمَهُ شَدِیدُ اݗلْقُوَی )) 199
«7» (( ذُو مِرَّةٍ فَاݗسْتَوَی )) 203
«8» (( وَهُوَ بِاݗلْأُفُـقِ اݗلْأَعْلَی )) 212
«9» (( ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّی )) 214
«10» (( فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَی )) 219
«11» (( فَأَوْحَی إِلَی عَبْدِهِ مَا أَوْحَی )) 219
«12» (( مَا كَذَبَ اݗلْفُؤَادُ مَا رَأَی )) 222
«13» (( أَفَتُمَارُونَهُ عَلَی مَا یَرَی )) 224
«14» (( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَی )) 226
«15» (( عِنْدَ سِدْرَةِ اݗلْمُنْتَهَی )) 228
«16» (( عِنْدَهَا جَنَّةُ اݗلْمَأْوَی )) 232
«17» (( إِذْ یَغْشَی اݗلسَّدْرَةَ مَا یَغْشَی )) 238
«18» (( مَا زَاغَ اݗلْبَصَرُ وَمَا طَغَی )) 242
«19» (( لَقَدْ رَأَی مِنْ آیـَاتِ رَبَّهِ اݗلْكُبْرَی )) 245
«20» (( أَفَـرَأَیْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّی )) 248
«21» (( وَمَنَاةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَی )) 248
«22» (( أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنْثَی )) 249
«23» (( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَی )) 250
فصل پنجم
بررسی آیات اسرائیِ «سورۀ مبارکۀ تکویر» 253
«1» (( فَلَا أُقْسِمُ بِاݗلْخُنَّسِ )) 257
«2» (( اݗلْجَوَارِ اݗلْكُنَّسِ )) 259
«3» (( وَاݗللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ )) 259
«4» (( وَاݗلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ )) 260
«5» (( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ )) 260
«6» (( ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی اݗلْعَرْشِ مَكِینٍ )) 265
«7» (( مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ )) 270
«8» (( وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ )) 279
«9» (( وَلَقَدْ رَآهُ بِاݗلْأُفُـقِ اݗلْمُبِینِ )) 281
«10» (( وَمَا هُوَ عَلَی اݗلْغَیْبِ بِضَنِینٍ )) 282
«11» (( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ )) 287
«12» (( فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ )) 289
«13» (( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِینَ )) 292
«14» (( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ یَسْتَقِیمَ )) 299
«15» (( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اݗللهُ رَبُّ اݗلْعَالَمِینَ )) 315
فصل ششم
(( بِسْمِ اݗللهِ اݗلرَّحْمـَانِ اݗلرَّحِیمِ )) 323
«1» (( بِسْمِ اݗللهِ اݗلرَّحْمَانِ اݗلرَّحِیمِ ))، آیۀ آغازین تمام سوره‌ها به جز «سورۀ برائت» 326
«2» اسم خدا «رحمان» است، اسم خدا «رحیم» است 335
«3» اسم خُدا جلَ جَلاله  «رحمة للعالمین» است 344
«4» «اسم الله»، صفات جلال و جمالِ بسیار دیگری نیز دارد 345
«5» «اسم الله» تنها از راه «الله» تعریف می‌شود 348
«6» مروری بر «تسبیح» و بر «ذکر اسم الله» 351
«7» «نَحْنُ وَاللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» 354
فصل هفتم
«عروجها»، «نزولها» و «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله »، همگی شبانه و در ضمن یک شب 383
«1» وقوع «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » در ضمن یک شب 387
«2» نزولهای مبارک و شبانه 388
«3» نزول دیگری از پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  قبل از نزول اسرائیِ آن حضرت 394
«4» تحریف در تعبیر الهی برای حل مشکل فهم و نافهمی 398
«5» حکایت نور دیگری که در معیت رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  نازل شده است 399
«6» گامی برای شناخت نوری که با رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  نازل شده است 403
«7» «حدیث مولی بودن» و نوری که با رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  نازل شده است 408
«8» مروری بر نزول «حامیم» ؟؟؟؟؟
«9» نزول «حامیم» در شبی مبارک 411
فصل هشتم
سلطان پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  برای نفوذ به اقطار آسمانها و زمین 431
«1» اقطار آسمانها و زمین 434
«2» نفوذ از راه اقطار یا عبور از اقطار ۴۳۳
«3» طبقه طبقه بودنِ آسمانها 440
«4» رکوب بر طبقه‌های آسمان یکی بعد از دیگری 442
«5» مروری بر واژۀ سلطان 446
«6» «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » و سلطان آن حضرت در اسراء 452
فصل نهم
«اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » و استوا بر زمان و مکان 457
«1» زمان و آفرینش زمان 461
«2» خلقت زمان، مجاز یا حقیقت 467
«3» مکان و آفرینش مکان 469
«4» زمان و مکان، بخشی از عالمیان و قابل تسخیر 472
«5» زمان و مکان و تمام آفرینش درتسخیر «ید الله» 477
«6» (( لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ )) 489
«7» (( تَنَـزَّلُ اݗلْمَلَائِكَةُ وَاݗلرُّوحُ فِیهَا بِـإِذْنِ رَبَّهِمْ مِنْ كُلَّ أَمْرٍ )) 498
«8» درک زمان در رتبه‌ای که زمان مفهومی ندارد 500
فصل دهم
ملائکه و ارتباط آنها با «خلیفة الله» 503
«1» تعبیر «خلیفة الله»، تعبیر ویژه و غیر عمومی 507
«2» «خلیفة الله» درهمان زمان که اعلان شد، «خلیفة الله» بود 514
«3» «خلیفة الله» واقعاً «خلیفة الله» است 517
«4» دلالت عنوان «خلیفة الله فی الأرض» 521
«5» جای «خلیفة الله» در زمین است 530
«6» «خلیفة الله» حتماً باید «نازل» شود 532
«7» «هبوط» حضرت آدم یا «نزول» او 534
«8» ارتباط ملائکه و روح با «خلیفة الله» در زمین 537
«9» نزول ملائکه و روح به زمین و به نزد «خلیفة الله» 541
«10» ملائکه و «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله » 556
فصل یازدهم
حضرت جبریل عَلیه السَلام  فردی از امت خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله  و دانش آموختۀ آن حضرت 559
«1» جایگاه عظیم جبریل در آفرینش 562
«2» برتری پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  بر جبریل عَلیه السَلام  و یا برتری جبریل بر پیامبر رحمت 567
«3» معلّم پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  خدا جلَ جَلاله  یا جبریل عَلیه السَلام 576
«4» خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله  معلم جبریل عَلیه السَلام 585
فصل دوازدهم
« ذکر »، بخش تبلیغ شدنیِ «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 587
«1» بعثت منحصر به فرد رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  بر «تمام عالمیان» 591
«2» «ذکر»ی برای «تمام عالمیان» 593
«3» «قولی» که در «اسراء» مطرح شده است 600
«4» «قولی» که به صورت انحصاری برای تمام عالمیان «ذکر» است 605
«5» «ذکر تمام عالمیان»، بخشی از رسالت خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله  نه تمام آن 607
«6» رسالتی که حتماً تبلیغ شده است 609
«7» رسالتی که با تمام رسالت خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله  برابر است 610
«8» برخورد مخاطبان با این «ذکر» 617
فصل سیزدهم
بهرهمندی از «ذکر» برای آنانی که بخواهند «مستقیم» باشند 619
«1» اطلاق و تقیید و مروری بر حکم «اطلاق» و «تقیید» 623
«2» بهره دهی «ذکر» فقط برای آنانی که بخواهند «مستقیم» باشند 628
فصل چهاردهم
فَأیْنَ تذْهَبونَ وأنَّی تُؤْفَکونَ؟! 637
«1» تنها گذاشتنِ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  با «ذکری برای تمام عالمیان» 640
«2» طرح بسیاری از آیات و روایاتِ «امامت» و «ولایت» در آیۀ: (( فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ )) 644
«3» از این جا به هر کجا بروند ضلالت است 652
«4» یادآوری نکاتی چند در خصوصِ آیۀ: (( فَأَینَ تَذْهَبُونَ )) 655
فصل پانزدهم
تحلیلی از «آیۀ شریفۀ اسراء» 659
«1» الف: (( سُبْحَانَ ٱلَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلًا )) 662
ب: (( مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَی ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَی )) 674
ج: (( ٱلَّذِی بَارَكْنـَا حَوْلَهُ )) 683
«2» (( لِنُرِیـَهُ مِنْ آیـَاتِنَا )) 688
«3» (( إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلْبَصِیرُ )) ۶۹9
فصل شانزدهم
«جعل الهیِ آیه»، تعریف مسؤولیتی برای هدایت ۷۰9
«1» کاربرد «جعل» برای «خلقت» و «آفرینش» ۷12
«2» کاربرد «جعل» برای «چگونگی آفرینش» ۷۱7
«3» تعبیرِ «جعل» برای تمام «مناصب الهی» ۷20
«4» «جعل الهی» و «اعتبارات بشری» ۷۲4
«5» «جعل مناصبِ الهی» برای «هدایت» ۷۲5
«6» «جعل سلطان» برای «هدایت» 729
«7» «جعل آیه» ۷31
«8» «جعل آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله »، آیاتی برای «هدایت عالمیان» ۷33
فصل هفدهم
قدرت نگاه خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله 735
«1» حکایت این نگاه برای سایر بندگان 745
«2» رؤیت خدا جلَ جَلاله  و رؤیت پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 754
«3» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  بر تمام عالمیان «شاهد» است 756
«4» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله ، بر تمام عالمیان و از جمله، بر تمام پیامبران عَلیهم السَلام  «شهید» است 760
«5» «شاهد» بودنِ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  بر آفرینش آسمانها و زمین و نیز آفرینش انسانها 763
«6» آن چه پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  هماره می‌بیند 766
«7» نگاه پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  «مَثَل اعلای» نگاه خُدای بصیر 769
فصل هجدهم
ذکر صفاتی چند از صفات اسرائی پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 771
«1» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله ، «مثل اعلای خداوند جلَ جَلاله » 774
الف: وجود «مثل اعلی» برای خدای جهانیان جلَ جَلاله ۷۷8
ب: «مثل اعلای خدا جلَ جَلاله »، مَثَلی یگانه در تمام آسمانها و زمین 777
ج: پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  «مثل اعلای خداوند جلَ جَلاله » در آسمانها و زمین 782
«2» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  تنها فردی است که به امضای خدا جلَ جَلاله  «سمیع» است و «بصیر» 789
«3» خدای «ذو قوه» پیامبرش را «ذو قوه» می‌خواند 793
«4» خدای «علیم»، پیامبرش را «علیم» می‌داند 798
«5» پیامبری که نزد «ذو العرش»، «مکین» است 807
«6» پیامبری که در نزد «ذو العرش» هم «مطاع» است و هم «امین» 813
«7» معلم پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله ، «شدید القوی» است 823
«8» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  دانای «غیب» و «شهود» است 830
«9» «استوای پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » بر همۀ «عالم» 839
«10» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  «عبد الله» است 841
فصل نوزدهم
«آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » و «ارائه» و «ایتاء» و «اعطا»ی آنها به پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 843
«1» مروری بر «آیات» و «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » 847
«2» انتساب «آیات خدا جلَ جَلاله » به غیر خدا 851
«3» «ارائۀ» تمام «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله  در تمام آفرینش»، در «اسراء پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 858
«4» «ارائۀ آیات» به همراه «ایتاء» و «بخشیدن» آنها 866
«5» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله ، «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله » 875
«6» «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » در «تمام عالمیان» 884
فصل بیستم
«اهل البیت عَلیهم السَلام »، «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » 887
«1» «آیات الله الکبری» در حضور پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » هستند 889
«2» همۀ «آیات کبری» در حکم یک «آیه» 890
«3» نور پر فروغی برای شناختِ «آیات کبرای پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 896
«4» معرّفی «آیات کبرای پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله » 905
فصل بیست و یکم
«آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله »، غیب آسمانها و زمین 909
«1» برای خدا جلَ جَلاله  چیزی «غیب» نیست 913
«2» هم «غیب» وهم «حضور»، نسبی است 914
«3» خدای جهانیان جلَ جَلاله  و «علم غيب» 917
«4» خدا جلَ جَلاله  هر که را بخواهد از «غیب» آگاه می‌کند 919
«5» «آیه» و «ارائۀ آیه»، «غیب» و «ارائۀ غیب» 926
«6» «اهل البیت سَلامُ الله عَلیهم »، غیب آسمانها و زمین 930
«7» «نشان دادن» یا «اعطاء» و «ایتاء غیب» 936
فصل بیست و دوم
«آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله »، «جنب الله» هستند 939
«1» حضور «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » در بالاتر از «افق اعلی» 942
«2» جداییِ «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » از مجموعۀ «عالمیان» 944
«3» «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله »، «مقرّبان» هستند 945
«4» مروری بر تعبیر «جنب» و تعبیر «جنب الله» 955
«5» «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله »، «جنب الله» هستند 959
فصل بیست و سوم
اعطای حضرت صدّیقۀ مطهَّره سَلامُ الله عَلیها  در «اسراء» 961
«1» مروری گذرا بر آیات «سورۀ مبارکۀ کوثر» 967
«2» نگاهی به واژۀ «کوثر» 970
«3» اشاره به یک «کوثر مشخص» 972
«4» «کوثر» بی نهایتی که همواره در حال افزایش است 975
«5» معرفی «کوثر» توسط آیات «سورۀ کوثر» 976
«6» مروری بر بحث «سیاق» 977
«7» جریان «سیاق» در «سورۀ مبارکۀ کوثر» 984
«8» اضافۀ «کوثر» به جان خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله 984
«9» اعطای «کوثر» به «رحمة للعالمین» 985
«10» «کوثر»، «رحمة للعالمین» و پارۀ تن «رحمة للعالمین» است 986
«11» جلوه‌هایی از ادبیات کوثری در «سورۀ مبارکۀ کوثر» 987
«12» پژوهشی در خصوص اعطای «کوثر» 996
الف: مروری بر تعبیر «آتَیْنَا» 997
ب: مروری بر تعبیر «أَلْقَیْنَا» 999
ج: مروری بر تعبیر «وَهَبْنَا» 1002
د: مروری بر تعبیر «أَنْـزَلْنَا» 1005
هـ : مروری بر تعبیر «أَعْطَیْنَا» 1008
«13» واسطه دار بودنِ «انزال»، «ایتاء»، «القاء» و «هبه» 1011
«14» عدم وجود واسطه در «اعطا»ی خداوند جلَ جَلاله 1020
«15» «اسراء» مقدمۀ لازم اعطای «کوثر» 1022
«16» دلالت آیات اسرائیِ «سورۀ مبارکۀ نجم» بر «اعطای الکوثر» 1023
فصل بیست و چهارم
نزول «آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » 1029
«1» «ارائه» در اطراف «مسجد اقصی» 1034
«2» «ارائۀ آیات کبری» در «شبی مبارک» 1035
«3» یک «نزول» از «افق اعلی» و بالای آن، به زمین 1038
«4» «نزول آیات کبرای خداوند جلَ جَلاله » پس از «ارائۀ» آنها 1043
«5» نزول اولین «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله »، پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 1044
«6» نزول دومین «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله »، امیر ابرار، امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه 1046
«7» نزول سومین «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله »، حضرت صدّیقۀ مطهَّره سَلامُ الله عَلیها 1048
«8» «نزول حضرت زهرای مرضیه سَلامُ الله عَلیها » در «لیلۀ مبارکه» 1051
فصل بیست و پنجم
خاتم الأوصیاء عَجل الله تَعالی فَرجَه الشَریف  آخرین «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله »، آیهای که حتماً نازل میشود 1055
«1» گوناگونیِ «آیات خدا جلَ جَلاله » 1058
«2» نکاتی در بارۀ آخرین «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله » 1060
«3» خدا جلَ جَلاله  نخواسته بود اما حتماً می‌خواهد 1063
«4» «غیب بودن» این «آیۀ کبری» قبل از «نزول» او 1068
«5» با «نزول» این «آیه»، همه برای خودِ این «آیه»، خاضع می‌شوند 1070
«6» خضوع در برابر «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله » یعنی ایمان و یعنی عبادت خدا 1071
«7» «نزول» حتمیِ «آخرین آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله » 1073
«8» بعد از «نزول» آخرین «آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله »، عالم گلستان می‌شود 1078
«9»  یک بار در تمام تاریخ عالم 1082
«10» حکومت مطلق از آنِ «آخرین آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله » 1084
«11» معرّفی «آخرین آیۀ کبرای خداوند جلَ جَلاله » 1088
«12» تمام فعالیت شیطان برای آن که آن روز ، هرگز از راه نرسد 1090
«13» درک حلاوت و شیرینیِ دو روایت از روایتهای بی شمار «اسراء» 1095
فهارس
فهرست آیات 1111
 فهرست منابع 1185

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب سبحان الذی اسری بعبده اینجا کلیک نمایید .