همیاری - با صادقان

دوست عزیز سلام . برای همیاری و مساعدت در احیای امر امیر مؤمنان علیه السلام و حل برخی از مشکلات شیعیان آن حضرت بستر های زیر به حضورتان معرفی می‌شود. ...حتی مبالغ بسیارکوچک هم ... می تواند در این مسیرگره گشا باشد.

مبلغ پرداختی
شماره عملیات

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home2/sadeqifard/public_html/shop/pay/lib/nusoap.php on line 7381

Warning: Creating default object from empty value in /home2/sadeqifard/public_html/shop/pay/lib/nusoap.php on line 75