آیه میثاق غدیر
می 14, 2017
اللهم وال من والاه
می 16, 2017
نمایش همه

و این میثاق خداست

2,500,000ریال


وجوب شهادت ثالثه “اشهد ان علیا امیرالمومنین و ولی الله” همیشه و در هر اذان

توضیحات

کتاب و این میثاق خداست

برای مشاهده فهرست کتاب اینجا کلیک نمایید

 

خلاصه کتاب :

کتاب «و این میثاق خداست» به موضوع شهادت ثالثه و ادای آن در اذان و اقامه و وجوب و عدم وجوب این شهادت پرداخته است.

«شهادت ثالثه»، «شهادت به ولایت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه » است و معمولاً با جملاتی اظهار می‌شود که گویای این شهادت باشد اگر چه جملاتی که برای «ذکر» این «شهادت» انتخاب می‌شود، ممکن است با یکدیگر اختلافهایی نیز داشته باشد.

برای «شهادت ثالثه»، «ذکر»های مختلفی مطرح می‌شود که مشهورترینِ آنها این «ذکر»هاست:

«أشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا وَلِیُّ اللهِ».

«أشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا حُجَّةُ اللهِ».

«أشْهَدُ أنَّ مَوْلانَا أمیرَالْمؤْمِنِینَ عَلِیًّا وَلِیُّ اللهِ».

«أشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا أمِیرَ الْمؤْمِنِینَ وَلِیُّ اللهِ».

«أشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا أمِیرُ الْمؤْمِنِینَ وَوَلِیُّ اللهِ».

در جامعۀ امامیه همه با این ذکرها و همانندهایش آشنایی دارند. جملۀ اول، «شهادت» به این مطلب است که «علی» (=مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه )، «ولیِّ» خداوند جلَ جَلاله  است. جملۀ دوم، «شهادت» به این مطلب است که «علی» (=مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه )، «حجتِ» خداست. جملۀ سوم، «شهادت» به این مطلب است که مولای ما «علی» (=مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه ) که «امیر مؤمنان» است، «ولیِّ» خداوند جلَ جَلاله  است. جملۀ چهارم، «شهادت» به این مطلب است که «علی» (=مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه ) که «امیر مؤمنان» است، «ولیِّ» خداوند جلَ جَلاله  است. جملۀ پنجم، «شهادت» به این مطلب است که «علی» (=مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه )، هم «امیر مؤمنان» است و هم «ولیِّ» خداست.

از میان «ذکر»های موجود برای «شهادت ثالثه»، بهترینِ آنها «ذکر» پنجم است. با جملۀ «أشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا أمِیرُ الْمؤْمِنِینَ وَوَلِیُّ اللهِ»، در واقع ما به دو چیز شهادت می‌دهیم:

شهادت به «امیر المؤمنین» بودنِ حضرت علی بن ابی طالب عَلیهما السَلام .

شهادت به «ولی الله» بودنِ حضرت علی بن ابی طالب عَلیهما السَلام .

این «شهادت» و «ذکر آن در اذان و اقامه»، موضوعی است که از دیرباز موضوع بحثهای بسیاری، میان امامیه و غیر امامیه بوده است و حتی در درون جامعۀ امامیه نیز به این بحث، به صورت ویژه‌ای پرداخته می‌شود.

امامیه بر این باور است که اذان و اقامه وحی خداوند جلَ جَلاله  و تبلیغ و آموزش پیامبر او صَلی اللهُ عَلیه و آله  است و به این جهت، هر کم و کاست و افزایشی نیز باید از این منبع و از همین مسیر صورت بگیرد و این در حالی است که بسیاری از غیر امامیه با ذکر سابقه‌های مضحکی برای اذان، بر این باورند که اذان از چنین سابقه‌ای برخوردار نیست. به این جهت، طرح بحث در درون جامعۀ امامیه بسیار مشکلتر از طرح بحث در خارج از این جامعه و با افرادی است که اعتقادی به «ولایت مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه » ندارند.

برهانهای ارائه شده در این کتاب با توجه به وحیانی بودن اذان، مطرح شده است. این برهانها در چهار گروه و با چهار هدف مختلف ارائه شده و هرگز همتی صرف این موضوع نشده است که برای یک موضوع از یک باور، چهار برهان مختلف ارائه شود تا که دیگر و بعد از آن، جایی برای انکار وجود نداشته باشد.

پس از توضیحی پیرامون «شهادت ثالثه» در فصل اول کتاب، فصل دوم کتاب با عنوانِ‌ «فرمان به ادای «شهادت ثالثه» در حجّة الوداع و پس از آن و عملی ساختن این فرمان در همان سفر» آغاز شده و همان گونه که از عنوان این فصل بر می‌آید، در این فصل به «وقوعی بودن این شهادت» پرداخته شده و روشن شده که در این برهه از زمان، به تمام مؤمنان به صورتی رسمی، واضح و بدون هیچ پیرایه‌ای نسبت به «ادای این شهادت»، فرمان داده شده است. حال اگر چنانچه برهان این وقوع با شرحی که در عنوان آمده، برهانی درست و متقن باشد، وحیانی بودن «شهادت ثالثه» نیز مسلّم و مسجل می‌شود.

در این فصل، تلاشی برای این منظور به کار رفته است تا مسیرِ «فرمان به ادای این شهادت» و نیز «ادای این شهادت»، از خدای جهانیان جلَ جَلاله  تا پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  و از پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  تا مردمِ حاضر و از مردم حاضر تا پذیرش شاهدان و از پذیرش شاهدان تا ادای شهادت و تا تکلیف آنان نسبت به تبلیغ این موضوع به همگان و تا قیامت، مورد بحث قرار گیرد و به گونه‌ای ترسیم نیز بشود.

در فصل بعد _ که با عنوانِ «آیۀ میثاق غدیر و ادای شهادت ثالثه به عنوان بخشی از واقعۀ غدیر» نام گذاری شده _ به این واقعیت پرداخته شده که بر اساس آیاتِ کتاب خدا جلَ جَلاله  هر جا سخن از «میثاق» و «اقرار» در میان است، سخن از «ادای شهادت» نیز در میان است و «آیۀ میثاق غدیر» که تصویر کنندۀ اجتماعی ویژه است که در آن، «میثاق» و «اقرار» رخ داده، تصویر کنندۀ این واقعیت نیز هست که در همین اجتماع، «ادای شهادت» _ در ارتباط با همان «میثاق»‌ و همان «اقرار» _ نیز واقع شده است.

در فصل سوم، از این منظر به این بحث پرداخته شده است که خدای جهانیان جلَ جَلاله  در «آیۀ میثاق غدیر» به «ذکرِ نعمت و میثاق خودش جلَ جَلاله » فرمان داده و خبر از آن داده که این «نعمت» را در زمانی به مؤمنان «اعطا» کرده و این «میثاق» را در زمانی با آنان «مواثقه» کرده که آنان در یک اجتماع همگانی نسبت به «سمع و طاعت» اقرار کردند؛ «سمع و طاعت» نسبت به افرادی که دارای «حق سمع و طاعت» هستند. به همین جهت، همین آیه که حکایت از وقوعِ «میثاق» و «اقرار» در یک اجتماع دارد، حکایتی روشن از این واقعیت نیز دارد که در این اجتماع _ که اجتماع «غدیر خم» است _ «ادای شهادت» نیز نسبت به موضوعی صورت گرفته که «میثاق» و «اقرار» بر آن صورت گرفته است.

در فصل چهارم کتاب _ که با عنوانِ «فرمان به ادای شهادت ثالثه ، همیشه و در هر اذان در آیۀ میثاق غدیر»، نام گذاری شده _ به همگانی بودن وظیفۀ «ادای این شهادت» در هر زمان و هر مکان _ که اقتضای آن را داشته باشد _ پرداخته شده و روشن شده که انجام این عمل، فرمان خاص خدای جهانیان جلَ جَلاله  در «آیۀ میثاق غدیر» است که باید توسط مؤمنان عملی شود.

در فصل پنجم از کتاب _ که عنوانش، «(( ٱهْدِنَا ٱلصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِیـمَ ))، یعنی: ادای شهادت ثالثه در هر نماز» است _ در خصوص این واقعیت بحث شده که هر مؤمنی دست کم روزی ده مرتبه به ولایت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  با الفاظی شهادت می‌دهد که خدای جهانیان جلَ جَلاله  آنها را آموزش داده است البته اگر او این ولایت را پذیرفته باشد و از روی صدق به خواندن این آیات اقدام کند، چنین شهادتی برای او ثبت می‌شود.

در نهایت و در فصل پایانی با عنوانِ : «امتناع از ادای این شهادت و یا مانع شدن از آن»، در خصوص عواقب امتناع از «ذکر این شهادت» و مانع شدن از آن بحث شده است.

 

وجوب شهادت ثالثه “اشهد ان علیا امیرالمومنین و ولی الله” همیشه و در هر اذان

مشخصات کتاب :

  • مؤلف : آقای غلامرضا صادقی فرد
  • شابک : ISBN 978-964-5749-98-7
  • ناشر :انتشارات تاسوعا
  • زبان کتاب: فارسی
  • تعداد صفحه: 322
  • اندازه کتاب: وزیری جلد گالینگور

 

 

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “و این میثاق خداست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *